Misiunea Liberă Krefeld Inc.
Interdenominaţională - independentă - vestirea Evangheliei depline - non-profit - recunoscută oficial
Pagina de startDespre noi
româna
Despre noi
Fotografie de sus a Centrului de Misiune
Prezentarea lucrării misionare a
»Centrului de Misiune - Krefeld«

Centrul de Misiune din Krefeld a fost construit pe parcursul mai multor ani. Din el fac parte clădirea bisericii cu peste 500 de locuri, unde se ţin adunări ...
Temelia credinţei
Sfânta Scriptură este singura sursă, temelia desăvârşită şi singura unitate de măsură pentru credinţă, învăţătură şi viaţă. Prin proorocii din Vechiul Testament şi prin apostolii Săi din Noul Testament, Dumnezeu ne-a ...
Botezul în apă
Conform modelului apostolic, sunt botezaţi numai aceia care au crezut în Isus Hristos ca Mântuitorul lor personal. „Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit " (Marcu 16: 16). "Credinţa vine în urma auzirii, iar ...
Cina Domnului
Cina Domnului se sărbătoreşte şi ea conform modelului biblic. Se pregăteşte o pâine fără aluat, după numărul celor care participă la cină. Pâinea este binecuvântată prin rugăciune, apoi frântă şi împărţită. Tot astfel, ...
Revenirea lui Hristos
Credem din toată inima că revenirea lui Isus Hristos, aşa cum este făgăduită de multe ori în Scriptură, este foarte, foarte aproape. Făgăduinţa a venit chiar de pe buzele Domnului Însuşi: „Eu Mă duc să vă pregătesc ...
William Branham şi slujba lui profetică
şi apostolică din timpul sfârşitului

Noi credem aşa cum spune Scriptura şi recunoaştem cu o inimă deplin mulţumitoare că trăim foarte aproape de a doua venire a lui Hristos. Vedem cum se împlinesc ...
Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!(Evr. 13:8)