Misiunea Liberă Krefeld Inc.
Interdenominaţională - independentă - vestirea Evangheliei depline - non-profit - recunoscută oficial
Pagina de startAutorizaţie de funcţionare
româna
Autorizaţie de funcţionare
Conditii generale de utilizare

Accesul şi utilizarea acestei pagini web sunt condiţionate de următoarele prevederi. În cazul în care nu sunteţi de acord cu acestea, vă rugăm să nu utilizaţi această pagină. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând, total sau parţial pagina noastră, dar şi condiţiile de utilizare conform propriilor considerente, şi/sau să oprim funcţionarea acesteia. Vă rugăm aşadar, ca la următoarea vizitare a acestei pagini, să luaţi în considerare aceste lucruri şi să luaţi la cunoştinţă orice modificări.

Drepturi de utilizare
Anumite informaţii, documente, documente audio/video, secvenţe audio/video şi prezentări publicate pe această pagină sunt exclusiv proprietatea Misiunii libere Krefeld Inc. În celelalte cazuri, conţinuturile sunt prevăzute cu drepturi de autor şi informaţii legate de surse. Autorizarea dreptului dumneavoastră de utilizare este acordată cu condiţia ca utilizarea informaţiilor să deservească numai intereselor personale, să nu fie modificate şi să nu fie folosite în scop comercial.
Vom acţiona împotriva oricărei utilizări comerciale şi transmiterii datelor noastre sub invocarea art. 28 din Legea Federală pentru Protecţia Informaţiei.

Delimitare
Misiunea liberă Krefeld Inc. se separă de orice publicaţii autorizate cât şi neautorizate, din afara paginii web proprii www.freie-volksmission.de, aflate pe portale, siteuri, forumuri, ş.a., cu acces gratuit sau cu acces contra cost. Autorizaţia de publicare poate fi solicitată aici. Ne rezervăm dreptul de a acorda sau refuza autorizarea, cu condiţia acceptării regulamentului nostru (regula de aur). De asemenea, ne rezervăm dreptul de a retrage autorizaţia acordată de noi, în cazul încălcării regulamentului nostru. Acordarea unei autorizaţii nu scuteşte de respectarea normelor şi regulilor legislative, ca de exemplu drepturile de autor.
Cea mai eficientă metodă este să vă conectaţi la pagina noastră web.

Responsabilitate
Aceste informaţii legale se aplică doar paginii web a Misiunii libere Krefeld Inc. şi traducerii multilingvistice a acesteia www.freie-volksmission.de.

Pagini / linkuri terţe
Prezenţa web a Misiunii libere Krefeld Inc. este o parte a World Wide Web şi poate conţine trimiteri sau linkuri către pagini terţe, pe care le puteţi accesa oricând. Înainte de a fi incluse, aceste linkuri cu trimitere la pagini terţe au fost verificate cu atenţie luându-se în considerare principii morale, etnice sau legislative. Cu toate acestea, ele nu reprezintă neapărat o acceptare din partea Misiunii libere Krefeld Inc. Nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru disponibilitatea sau conţinutul unor asemenea pagini web şi nu răspunde pentru daune suferite în urma utilizării – de orice fel – a conţinutului acestora. Utilizatorilor acestei pagini li se vor pune la dispoziţie linkuri către alte pagini, doar pentru confortul personal al acestora. Accesarea acestor pagini se efectuează pe răspunderea utilizatorului. Chiar şi legarea paginilor terţe la pagina Misiunii libere Krefeld Inc. nu presupune acceptarea obligatorie a conţinutului acestora din partea Misiunii libere Krefeld Inc.

Prestator servicii
Misiunea liberă Krefeld Inc. (Freie Volksmission Krefeld e.V.)

Locul înregistrării
Registrul comercial de pe lângă tribunalul Krefeld, Secţia 40 VR Nr. 2421

Persoană de contact
Ewald Frank

Adresă
Am Herbertzhof 11-17, 47809 Krefeld

Comunicare electronică directă şi rapidă
Tel.: 02151/545151
Fax: 02151/ 951293

Scopul acestei pagini web
Informaţiile de pe această pagină deservesc exclusiv la prezentarea
Misiunii libere Krefeld Inc.

Protecţia datelor
Puteţi utiliza prezentarea noastră online fără divulgarea datelor dumneavoastră personale.


Datele personale vor fi înregistrate doar atunci când ne sunt puse la dispoziţie, de exemplu, în cadrul unei cereri de autorizaţie, prin completarea unui formular sau prin trimiterea email-urilor, în cadrul comandării publicaţiilor, întrebărilor sau solicitării de material. Baza de date şi conţinutul acesteia rămân la Misiunea noastră şi la furnizorul nostru.
Datele dumneavoastră personale nu vor fi puse în nici un caz la dispoziţia terţilor, de către noi sau de către alte persoane însărcinate de noi, decât dacă există un acord sau o ordonanţă legislativă pentru aceasta.

Destinaţie
Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate numai pentru a vă pregăti publicaţiile dorite, sau în alte scopuri pentru care v-aţi dat acordul, atâta timp cât nu există alte obligaţii legislative.

Dreptul de acces şi de modificare
Aveţi dreptul să verificaţi şi să modificaţi toate datele referitoare la dumneavoastră care sunt salvate la noi, dacă sunteţi de părere că au intervenit schimbări sau sunt incorecte. Pentru aceasta este suficient să trimiteţi un email la Misiunea liberă Krefeld Inc. (formular de contact) sau să luaţi legătura cu doamna Fleck.

Limitarea răspunderii
Misiunea liberă Krefeld Inc. a verificat şi a elaborat informaţiile pe care le găsiţi pe pagină cu cea mai mare grijă şi conform celor mai bune cunoştinţe, din surse interne şi externe. Ne străduim să completăm şi să actualizăm aceste informaţii. Nu oferim nici o garanţie în mod explicit sau indirect pentru informaţiile puse la dispoziţie, şi nu ne asumăm răspunderea pentru deplinătate, actualitate, calitate şi acurateţe. Vă rugăm să fiţi conştienti de faptul că informaţiile pot să nu mai fie actuale. Din acest motiv ar trebui să verificaţi informaţiile pe care le aveţi pe această pagină, înainte de a le utiliza în orice fel. Utilizatorii acestei pagini sunt de acord să acceseze pe risc propriu această pagină şi conţinutul ei. Nici Misiunea liberă Krefeld Inc., nici terţi care sunt implicaţi în alcătuirea, producţia şi transmiterea paginii nu îşi asumă răspunderea pentru daune sau încălcări ce reies din accesarea sau inaccesibilitatea paginii, utilizarea sau imposibilitatea utilizării acestei pagini sau din situaţia în care vă bazaţi pe o informaţie cuprinsă în această pagină.

Încălcarea dreptului de protecţie / avertisment
Nu se va emite nici un avertisment fără contact prealabil!
În cazul în care presupuneţi că deschiderea acestei pagini sau conţinutul acesteia ar încălca dispoziţii legale sau drepturi străine, vă rugăm să ne trimiteţi de îndată o înştiinţare corespunzătoare fără notă de plată. Remedierea unei încălcări a drepturilor protejate ce poate rezulta din această pagină web, de către deţinătorul/deţinătoarea acestor drepturi nu trebuie să aibă loc fără acordul nostru. Vă garantăm că pasajele la care s-a obiectat vor fi înlăturate fără a fi necesară angajarea unui avocat de către dumneavoastră. Costurile generate de dumneavoastră fără a ne anunţa în prealabil vor fi respinse şi, dacă va fi necesar, vom înainta o plângere pentru încălcarea prevederilor menţionate mai sus.

Vă mulţumim pentru înţelegere.
Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!(Evr. 13:8)