Freie Volksmission Krefeld r.y.
tunnustuksellisten rajojen yli ulottuva - riippumaton - Täyden Evankeliumin julistus - yleishyödyllinen - tunnustettu
AloitusJulkaisijan tiedotteet
suomi
Julkaisijan tiedotteet
Yleiset käyttöehdot
Tämä on virallinen Freie Volksmission Krefeld ry:n internetsijainti.
Näille kotisivuille pääsyä ja käyttöä koskevat seuraavat määräykset. Mikäli ette ole niistä samaa mieltä, älkää käyttäkö näitä kotisivuja. Pidätämme itsellemme oikeuden muuttaa kotisivujamme sekä myös käyttöehtoja harkintamme mukaan milloin tahansa kokonaan tai osittain ja/tai keskeyttää niiden toiminta. Pyydämme Teitä sentähden, seuraavalla käynnillänne näillä kotisivuilla katsomaan ne uudelleen läpi ja huomioimaan muutokset/täydennykset.

Käyttöoikeus
Kaikki näillä sivuilla julkaistut tiedot, dokumentit, audio-/videodokumentit, audio-/videosarjat ja esitykset ovat viimeiseen asti yksinomaan Freie Volksmission Krefeld ry:n omaisuutta. Muussa tapauksessa sisällöt on varustettu Copyrightilla tai viitelähteellä. Niiden käyttöön on lupa sillä varauksella, että tietojen käyttö palvelee henkilökohtaisia tarkoituksia, niistä ei aiheudu kaupallista hyötyä eikä tietoja muuteta millään tavalla.
Vastustamme kaikkea kaupallista käyttöä ja tietojemme luovuttamista eteenpäin pykälään § 28 BDSG vedoten.

Rajoitus
Freie Volksmission Krefeld ry pysyy erillään kaikista ei valtuutetuista tai sallituista julkaisuista omien kotisivujensa "www.freie-volksmission.de" ulkopuolella vapaissa tai myös maksullisissa portaaleissa, sivuilla, foorumeilla jne. Valtuutusta julkaisuun voidaan kysyä täältä. Pidätämme itsellemme oikeuden myöntää tai evätä valtuutukset johtolinjamme (kultaisen säännön) hyväksynnällä. Samoin pidätämme itsellemme oikeuden, vetää pois annettu valtuutus johtolinjamme laiminlyömisen tähden. Valtuuden myöntäminen ei vapauta lakisääteisten sääntöjen ja normien kuten esim. Copyrightin noudattamisesta.
Meille mieluisin menettelytapa on linkittäytyminen kotisivuillemme.

Vastuualue
Yhteystiedot pätevät vain viralliselle Freie Volksmission Krefeld ry:n internetsijainnille mukaanlukien sen muunkieliset käännökset www.freie-volksmission.de.

Websites Dritter / Linkit
Freie Volksmission ry:n kotisivujen nettisijainti on osa World Wide Webbiä ja voi sisältää mm. linkkejä ja viittauksia Websites Dritteriin, joka voi muuttua milloin tahansa. Nämä linkit Websites Dritteriin tarkistettiin huolellisesti huomioimalla moraaliset, etniset ja lainmukaiset periaatteet, ennenkuin ne otettiin mukaan. Ne eivät siitä huolimatta ilmaise niiden sisältöjen ehdotonta hyväksyntää Freie Volksmission Krefeld ry:n taholta. Freie Volksmission Krefeld ry ei ota vastuuta sellaisten web-sivujen käytettävyydestä tai sisällöstä eikä vastuuta vahingoista tai loukkauksista, jotka aiheutuvat sellaisten -sama millaisten- sisältöjen käytöstä. Linkit toisille web-sivuille annetaan näiden kotisivujen käyttäjille etuisuutena vapaasti käyttöön. Yhteyden muodostaminen näille web-sivuille tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Myöskään linkittäytyminen Websites Dritteristä Freie Volksmission Krefeldin kotisivuille ei ilmaise ehdotonta hyväksyntää Freie Volksmission Krefeld ry:n taholta.

Palveluntarjoaja
Freie Volksmission Krefeld ry

Rekisteröity
Kaupparekisterissä Krefeldin Käräjäoikeudessa, Abt. 40 VR Nr. 2421

Vastuullinen yhteyshenkilö
Ewald Frank

Yhteystiedot
Am Herbertzhof 11-17, 47809 Krefeld

Nopea elektorinen ja suora kommunikointi
Tel.: 02151/545151
Fax: 02151/ 951293

Näiden kotisivujen tarkoitus
Tiedot näillä kotisivuilla palvelevat ainoastaan Freie Volksmission Krefeld ry:n esittelyä

Tietosuoja
Voitte käyttää Online-esittelyämme ilman henkilökohtaisten tietojenne esittämistä. Kun vierailet jollakin internetsivulla, selain lähettää perusteelliset informaatiot selaintyypistä ja selainversiosta, käytetystä tietojärjestelmästä, URL-lähetteenantajasta, ID-osoitteesta, tiedostonimestä, toimenpidestatuksesta, siirretystä tiedostomäärästä, serverikyselyn päivänmäärästä ja kellonajasta. Näitä tietoja ei yhdistetä  kenellekään henkilölle eikä toisille tietolähteille ja ne ensiksi  tallennetaan ja tilastoinnillisen arvioinnin jälkeen poistetaan.

Henkilökohtaisten tietojen vaatiminen ja käsitteleminen
Henkilöön viittaavia tietoja vaaditaan vain silloin, kun asetatte ne käyttöömme esim. valtuutuksen puitteissa, täyttämällä lomakkeita tai lähettämällä sähköpostia, tilataksenne julkaisuja, tiedustelemalla tai tilaamalla materiaalia.

Käyttötarkoitukset
Teiltä saatuja henkilökohtaisia tietoja käytämme vain asettaaksemme käyttöönne toivomanne julkaisut, tai muihin tarkoituksiin, joihin olette antaneet suostumuksenne, mikäli toisinmäärääviä lainmukaisia velvoitteita ei ole.

Puuttumis- ja korjausoikeus
Teillä on oikeus tarkistaa ja korjata veloituksetta kaikki tallentamamme henkilökohtaiset tietonne, jos ne mielestänne ovat vanhentuneet tai virheelliset. Tähän riittää sähköposti Freie Volksmission ry:lle (Yhteydenottolomake).

Vastuunrajaaminen
Freie Volksmission Krefeld ry on tarkistanut ja yhdistänyt näillä kotisivuilla olevat tiedot sisäisistä ja ulkoisista lähteistä parhaan tiedon ja omantunnon mukaan ammattitaitoisella huolellisuudella. Työskentelemme laajentaaksemme ja päivittääksemme tätä tiedontarjontaa jatkuvasti. Tässä esitetyistä tiedoista emme ota takuuta – niin kirjoituksellisesti kuin sanattomastikin- emmekä vaadi täydellisyyttä, ajankohtaisuutta, laatua tai oikeellisuutta. Olkaa tietoisia siitä, että tiedot voivat olla vanhentuneita. Tästä syystä Teidän tulee tarkistaa tällä kotisivulla olevat tiedot, ennenkuin -millä tavalla tahansa- käytätte niitä. Näiden kotisivujen käyttäjät osoittavat siten puuttuvansa näihin kotisivuihin ja niiden sisältöön omalla vastuullaan. Freie Volksmission Krefeld ry sekä Dritterit, jotka ovat osallisia näiden kotisivujen perustamisessa, tuottamisessa ja lähettämisessä, eivät vastaa vahingoista tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat näille kotisivuille pääsystä tai pääsyn mahdottomuudesta, näiden kotisivujen käytöstä tai käytön mahdottomuudesta tai siitä asiantilasta, että luotatte näiden sivujen sisältämään tietoon.

Turvaoikeuksien loukkaus / Varoitus
Ei varoituksia ilman edeltävää kontaktia!
Mikäli oletatte näiden kotisivujen sisällön tai avaamisen loukkaavan tuntemattomia Dritterin oikeuksia tai lakisääteisiä asetuksia, pyydämme teitä välittömästi asianmukaiseen tiedonantoon veloituksetta. Näiltä sivuilta mahdollisesti lähtevän turvaoikeuksien loukkaamisen laiminlöymistä turvaoikeuden omistajan/omistajien itsensä kautta ei saa tapahtua ilman lupaamme. Takaamme, että oikeutetusti arvostellut tekstinosat poistetaan toimestamme välittömästi, ilman että osaltanne on aiheellista ottaa mukaan laintuntijaa. Kuitenkin ilman edeltävää yhteydenottoanne aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan ohjaamme takaisin ja tarvittaessa teemme vastavalituksen edellämainittujen määräysten loukkaamisen vuoksi.

Kiitos ymmärryksestänne.
Jeesus Kristus on sama eilen tänään ja iankaikkisesti!(Hebr. 13:8)