Freie Volksmission Krefeld r.y.
tunnustuksellisten rajojen yli ulottuva - riippumaton - Täyden Evankeliumin julistus - yleishyödyllinen - tunnustettu
Aloitus
suomi
Kokouskutsu
Aihe
Ajankohtaiset tapahtumat
raamatullisen profetian valossa

Puhuja
Ewald Frank

Ajankohta
Jokaisen kuukauden ensimäinen

Iloitsemme käynnistänne!
Ajankohtaista

Vähän aika sitten olemme avanneet oman You-Tube kanavan.

Siinä julkaistaan muun muassa ensimmäisen viikonlopun kokoukset jokaisella
käännetyllä kielellä yleensä keksiviikkona jokaisen ensimmäisen viikonlopun jälkeen.

Kuvaukset ovat Freie Volksmission tarkistamia ja valtuutettua.
Jeesus Kristus on sama eilen tänään ja iankaikkisesti!(Hebr. 13:8)