Wolna Misja Ludowa Krefeld
ponadwyznaniowa - niezależna - zwiastowanie pełnej Ewangelii - użyteczności publicznej - uznana
StartAudycje
polski
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki!(Hebr. 13, 8)