Svobodná lidová misie Krefeld
nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková - registrovaná
ÚvodVysílání
český
Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.(Žid.13:8)