Svobodná lidová misie Krefeld
nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková - registrovaná
ÚvodK stáhnutí
český
Multimedia
Krefeld Neděle 2024-07-07 / 10:00
Krefeld Neděle 2024-06-30 / 10:00
Krefeld Neděle 2024-06-16 / 10:00
Krefeld Neděle 2024-06-02 / 10:00
Literatura
Obežný dopis - Prosinec 2020
Obežný dopis - duben 2020
Obežný dopis - říjen 2019
E. Frank - Církvi nevěsty Ježíše Krista
E. Frank - Šedesát let ve službě Pánu
W. M. Branham - ZNAMENÍ ČASU PODLE PÍSMA
Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.(Žid.13:8)