Svobodná lidová misie Krefeld
nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková - registrovaná
ÚvodVšeobecné podmínky užívání
český
Všeobecné podmínky užívání
Všeobecné podmínky užívání
Toto je oficiální stránka Svobodné lidové misie Krefeld e. V. (registrované sdružení). Přístup a užívání stránky je předmětem následujících ustanovení. Pokud nebudete s těmito pravidly souhlasit, pak prosím, tuto stránku neužívejte. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení částečně anebo celkově naši stránku měnit a též podmínky užívání, nebo ji bez upozornění zrušit. Proto vás žádáme, abyste si tyto podmínky při své další návštěvě webové stránky přečetli a sledovali všechny dodatky.

Právo užívání
Všechny informace, dokumenty, audio a video dokumenty, audio a video sekvence a prezentace na této stránce jsou většinou výhradním vlastnictvím Svobodné lidové misie e. V. V jiném případě je uveden obsah s copyrightu nebo odkaz na zdroj. Povolení k jejich užívání je podmíněno tím, že informace budou užity jen k osobním, nekomerčním účelům, a že informace nebudou žádným způsobem měněné.
Odmítáme komerční užívání a distribuci našich dat s odvoláním na § 28 BDSG.

Omezení užití
Svobodná lidová misie e. V. se distancuje ode všech neautorizovaných příp. neschválených zveřejnění mimo webové stránky www.freie-volksmission.de na volných nebo placených portálech, stránkách, diskusích apod. Autorizace k takovému zveřejnění může být vyžádána zde. Vyhrazujeme si právo schválit anebo odmítnout autorizaci na základě přijetí našich směrnic (Zlaté pravidlo). Podobně si vyhrazujeme právo zrušit schválenou autorizaci z důvodu porušení našich směrnic. Vydání autorizace neoprošťuje od dodržování právních předpisů a standardů jako například příslušný copyright.

Rozsah odpovědnosti
Toto právní upozornění se týká jen oficiální stránky Svobodné lidové misie Krefeld e. V. a jejích cizojazyčných překladů www.freie-volksmission.de.

Stránky jiných stran – pokyny
Internetové stránky Svobodné lidové misie Krefeld e. V. jsou částí World Wide Web a mohou kromě jiného obsahovat odkazy anebo reference na stránky dalších stran, které se mohou kdykoliv měnit. Tyto odkazy na webové stránky dalších stran byly důkladně prozkoumány, zda neobsahují rozpor s morálními, etickými anebo právními principy, předtím než byly užity. Avšak s jejich obsahem nemusí Svobodná lidová misie Krefeld e. V. souhlasit. Svobodná lidová misie e. V. nepřebírá odpovědnost za dostupnost anebo obsah takových stránek ani za riziko ztrát nebo újmy, k nimž může dojít – bez ohledu na použití – takového obsahu. Odkazy na jiné stránky jsou dány uživatelům této stránky pouze z důvodu pohodlí. Jakékoliv spojení s těmito webovými stránkami podstupuje uživatel na své vlastní riziko. Kromě toho odkaz ze stránek jiných stran na stránku Svobodné lidové misie Krefeld e. V. nemusí znamenat bezpodmínečný souhlas s jejich obsahem ze strany Svobodné lidové misie Krefeld e. V.

Provozovatel služby
Svobodná lidová misie Krefeld. e. V.

Registrace
na Německém firemním registru u okresního soudu v Krefeldu, odd. 40 VR č. 2421

Kontakt
Ewald Frank

Poštovní adresa
Am Herbertzhof 11-17, 47809 Krefeld

Rychlá elektronická a přímá komunikace
Tel.: 02151/545151
Fax.: 02151/951293

Účel této webové stránky
Informace na této stránce slouží výhradně jako prezentace Svobodné lidové misie Krefeld e.V.

Ochrana dat
Naši online prezentaci můžete používat bez uvedení svých osobních dat. Při návštěvě webové stránky, odešle prohlížeč v podstatě  informace o typu a verzi prohlížeče, souvisejícímu operačnímu systému, URL odkazu, adrese IP, názvu souboru, stavu přístupu, množství přenášených dat, datum a čas požadavku serveru. Tyto údaje nejsou přiřazeny osobě ani jiným zdrojům  dat, jsou nejprve uloženy a po statistickém vyhodnocení smazány.

Shromažďování a používání osobních dat
Osobní data jsou sbírána, pokud nám je dobrovolně předáte, např. s požadavkem o autorizaci, vyplněním formuláře nebo posláním e-mailu, ve spojení s objednávkou literatury, otázkami, nebo žádostí o materiály.
Databáze a její obsah zůstávají u naší misie a našeho poskytovatele. Vaše osobní data v žádné formě bez vašeho souhlasu nebo úředního příkazu neposkytneme dalším stranám ani my, ani osoby námi pověřené.

Udané užití
Osobní data, která od vás obdržíme, budou použita jen za účelem zaopatření vámi vyžádaných publikací nebo jiným účelem, ke kterému jste nám dali souhlas, pokud neexistují žádné právní závazky.

Právo přístupu a změn
Máte právo posoudit a opravit všechna data týkající se vaší osoby, která jsme zaznamenali na dobrovolném principu v případě, že jsou zastaralá nebo podle vás nesprávná. K tomu postačí zaslat e-mail Svobodné lidové misii Krefeld e. V. (Kontaktní formulář).

Omezení odpovědnosti
Svobodná lidová misie Krefeld e. V. ověřila a vytvořila informace, které naleznete na této webové stránce pomocí interních a externích zdrojů s profesionální svědomitostí a s nejlepším vědomím. Chceme nadále rozšiřovat a aktualizovat rozsah informací. Za zde prezentované informace nedáváme žádnou záruku – ani výslovně ani nepřímo, a nepřebíráme žádnou odpovědnost za úplnost, aktuálnost, kvalitu nebo přesnost. Buďte si prosím, vědomi, že informace už nemusí být aktuální. Proto byste si měli ověřit každou informaci, kterou získáte na této webové stránce předtím, než ji jakýmkoliv způsobem použijete. Uživatelé této webové stránky souhlasí s přístupem na tuto webovou stránku a její obsah na vlastní riziko. Ani Svobodná lidová misie Krefeld e. V. ani další strany zainteresované na vytváření, produkci nebo přenosu této webové stránky nejsou odpovědné za ztráty nebo újmy, které jsou způsobeny přístupem nebo nemožností přístupu na tuto webovou stránku, či za okolností, které vzniknou spoléháním na informace z této webové stránky.

Přestoupení zákona / Upomínka o zodpovědnosti
Žádné upozornění o zodpovědnosti bez předcházejícího kontaktování!
Pokud se domníváte, že obsah nebo vzhled této webové stránky porušuje neznámá práva jiných stran anebo právní požadavky, pak vás žádáme o rychlé a náležité upozornění bez dluhopisu. Přestupek možná přenesený na tyto stránky nemůže být odstraněn samotným vlastníkem takových práv bez předchozího souhlasu. Zaručujeme, že promptně odstraníme oprávněně nárokované pasáže bez potřeby najímání právní pomoci z vaší strany. Navzdory tomu náklady na vaší straně bez předchozího kontaktování nás, budou plně zamítnuty a bude-li potřeba, podáme nárok proti, z důvodu porušení zmíněných podmínek.

Děkujeme za porozumění.
Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.(Žid.13:8)