Svobodná lidová misie Krefeld
nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková - registrovaná
Úvod
český
Pozvání
Téma
aktuální časové události ve světle biblického proroctví
 
Mluví
Ewald Frank

Termín
každou poslední neděli v měsíci
Každou první neděli v měsíci

Těšíme se na vaši návštěvu!
Aktuality
"Pane, nyní propusť svého služebníka v pokoji."
 

Ewald Frank
Odešel domů 08.06.2024
 
Vzpomínková bohoslužba se uskuteční
v neděli 16. června 2024 v 10:00 (SEČ)
 v misijním centru Krefeld.
 
Bude živé vysílání ve všech dostupných jazycích.
Vysílání bude poté neprodleně zveřejněno.
 
***

Na žádost rodiny se pohřeb uskuteční pouze v nejbližším rodinném kruhu.

***

"Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.
Teď na mne čeká koruna spravedlnosti."
2. Timoteovi 4,7-8
Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.(Žid.13:8)