Freie Volksmission Krefeld r.y.
tunnustuksellisten rajojen yli ulottuva - riippumaton - Täyden Evankeliumin julistus - yleishyödyllinen - tunnustettu
suomi
Lähetystyön esittely
»Freie Volksmission Krefeld r.y.«

Tällä yli tunnustuksellisten rajojen ulottuvalla lähetystyöllä on päämääränä täydellinen takaisinpaluu apostolien ajan alkuseurakunnan oppiin ja käytäntöön. Kaikkeen maailmaan ulottuvan lähetystyön perusta on Mission-Zentrum Krefeldissä. Paikallisseurakunnasta, jossa pastori Frank saarnaa melkein ainoastaan kunkin kuukauden ensimmäisenä viikonloppuna, niin on ollut monien vuosien ajan, pitää huolen seurakuntajohtaja Leonhard Russ yhdessä seurakuntavanhimman Paul Schmidtin kanssa. Jo vuonna 1953 E. Frank ja L. Russ oppivat tuntemaan toisensa. V.1955 Ewald Frank otti osaa Karlsruhessa yhdys - valtalaisen evankelistan William M. Branhamin kokouksiin, jotka jättivät pysyvän vaikutuksen häneen. V.1958 vieraili jo tuohon aikaan kansainvälisesti toimiva evankelista E. Frank "Voice of Healing" - konferensissa, jonka järjesti kunnioitettu Gordon Lindsay Dallasissa Texasissa USA:ssa. Täällä hän oppi tuntemaan suuren joukon maailmankuuluiksi tulleista yhdysvaltalaisista evankelistoista. William Branhamin erikoisen palvelustehtävän vaikuttamana, joka erottui kaikista toisista, ja joka muistutti Jeesuksen Kristuksen ja apostolien palvelustehtävää, hän alkoi v. 1959 USA:ssa pidettyjen William M. Branhamin saarnojen kääntämisen. Hän oli siinä käsityksessä, että vapaat seurakunnat, jotka todistivat uskovansa täyden Evankeliumin, ottaisivat vastaan ilolla sen hengellisen rikkauden. Kuitenkin kävi ilmi, että täytyi kutsua olemassaoloon itsenäinen lähetystyö, jotta voitaisiin tehdä mahdolliseksi yksistään Raamattuun perustuva julistus, sen jälkeen kun täyden Evankeliumin seurakuntien johtajat enimmäkseen muitta mutkitta hylkäsivät Jumalan valtuuttaman miehen toiminnan, näkemättä vaivaa tutkia Pyhiä Kirjoituksia ja koetella hänen profeetallista palvelustehtäväänsä Jumalan Sanalla.

Vuonna 1960 se oli niin pitkällä, että Ewald Frankin, Leonhard Russin ja Paul Schmidtin johtamisen alla, jotka vielä tänä päivänä ovat seurakuntavanhimpia ja -johtajia, kokoontui koolle pieni uskovien yhteisö

ensiksi kodeissa, sitten vuokratuissa saleissa. Huhtikuussa 1960 tunnustettiin "Freie Volksmission Krefeld" yleishyödylliseksi. Seuraavien vuosien kuluessa levittäytyi lähetystyö Euroopan rajojen yli. Vuonna 1964 E. Frank matkusti lähetyssaarnaajana ensimmäisen kerran Aasiaan. Intiassa suuret ihmisjoukot tulivat tilaisuuksiin, jotka olivat erityisen Jumalan siunauksen kruunaamia. Vuodesta 1968 lähtien hän matkusti säännöllisesti myös Itä-Euroopan valtioihin, mukaanluettuna Neuvostoliitto. Vuodesta 1968 vuoteen 1978 hän piti sunnuntaiset hartaudet radio-Luxemburgin kautta. Koko Euroopasta ja kaikesta maailmaa tuli hänelle kutsuja samaan aikaan. Pääsiäisenä 1974 voitiin vihkiä käyttöön oma Jumalan huone, jossa on 550 istumapaikkaa. Syntyi lähetystyö, joka ulottuu pitkälle yli Saksan rajojen.

Vuosina 1976/78 oli tullut välttämättömäksi laajentaa Mission-Zentrumia. Sitä varten ostettiin rakennustontti, jolle kaksi lisärakennusta nousivat rakennettuina. Noin 10 000:n neliömetrin suuruisella Missions-Zentrum Krefeldin alueella on Jumalan huone, talonmiehen asunto, samoin kuin myös molemmat lähetysrakennukset ja vuodesta 1992 lähtien myös paino- ja kustantamistilat. Julkaistut painotuotteet ja kirjat ja raamatulliset aiheet käännetään 8:lle kielelle, painetaan ja lähetetään täältä käsin yli 130:een maahan. Tämä on suunnilleen myös niiden maiden lukumäärä, joihin Ewald Frank on henkilökohtaisesti matkustanut.

Tämä kansainvälinen ja riippumaton lähetystyö rahoitetaan pääasiallisesti vapaaehtoisin varoin.Tässä on kysymys sanan varsinaisessa merkityksessä uskontyöstä, joka on olemassa ja suoritetaan luottamuksessa Jumalaan. Kirjojen, prosyyrien ja saarnakasettien lähettäminen tapahtuu ilmaiseksi jokaiselle kiinnostuneelle, ilman jonkun laskukortin tai laskun mukaanliittämistä.Ei ole olemassa mitään muistiinkirjattuja jäseniä.
takaisinylös
Usko

Pyhät Kirjoitukset ovat uskon, opin ja elämän ainoa lähde, täydellinen perusta ja yksinomainen ohjenuora. Jumala on sanonut kaiken Vanhassa Testamentissa profeettojensa kautta ja Uudessa Testamentissa apostolien kautta. Raamattu on Jumalan lukkoonlyöty ja lopullinen todistus, johon ei, niin kuin ei mihinkään testamenttiin, saa lisätä mitään eikä saa ottaa mitään pois.

Die Freie Volksmission Krefeld erottuu kaikista aikaisemmista herätysliikkeistä, jotka lahjoitettiin seurakunnalle uskonpuhdistuksesta lähtien. Ne kaikki perustivat omia seurakuntia ja organisoituivat yhdessä liitossa. Me kannamme esiin paljastetun Sanan julistuksen kautta koko Jumalan neuvopäätöstä, joka on välttämätön täydellistymiseen. Tässä mielessä tulee palvella kaikkia olemassaolevia seurakuntia - koko Jumalan kansaa, huomioimatta tunnustukseen kuulumista. Tästä julistuksesta ei nouse uudestaan esiin seurakuntia, jotka olisivat Krefeldin lähetystyön alaisuudessa, vaan lopputuloksen täytyy olla ja tulee olemaan valmistettu Jeesuksen Kristuksen seurakunta, jonka Hän itse kutsuu ulos kaikkialta.

Meidän yhteisömme ei mitenkään korota jotakin yksinautuaaksitekevää vaatimusta itseensä nähden, vaan sen tulee "ekleesian" osana muodostaa kaikkien Jumalan Sanan kautta "uloskutsuttujen"ja "valittujen" kanssa elävän Jumalan seurakunta. Se ei viittaa kehenkään ihmiseen perustajana, vaan on viimeisen herätyksen jatko ja jatkaminen Jumalan Hengen kautta päämäärällä, että Herra itse rakentaa ja täydellistyttää seurakuntansa.

Sanan julistus yhdessä iankaikkisesti pätevän Jeesuksen Kristuksen Evankeliumin kanssa vaikuttaa Pyhien Kirjoitusten mukaan aina kaksinkertaisesti: ensiksi ihmiselle johdetaan silmien eteen tuomio, nimittäin oikeudenmukainen tuomitseminen kaiken lain rikkomisen takia, mihin me kadotettuina ihmisinä olemme syyllistyneet. Toiseksi on usko, joka tulee Sanan saarnaamisesta, Jumalan voima, jolla on seurauksena sielun pelastus ja täydellinen vanhurskautus sille , joka asettuu Jumalan tuomittavaksi.

Syntisen vanhurskauttaminen ei merkitse kuitenkaan synnin puolustamista. Vain hän, joka henkilökohtaisesti ottaa vastaan Jumalan armotarjouksen, kokee pelastuksen ja voi vahvistaa kutsumisensa ja valintansa. Hän, joka sen hylkää, tulee hyljätyksi; häntä, joka ei ota sitä vastaan, ei oteta vastaan.

Pyhät Kirjoitukset ovat kaikessa, mistä ne todistavat, yksiselitteiset. Ainoastaan, mitä niistä sanotaan, on moniselitteistä. Sen takia me rakkaudesta Sanan paljastettua Totuutta kohtaan hylkäämme jokaisen tulkinnan ehdottomasti.

Ainoastaan, mitä apostolit Uudessa Testametissa ovat kirjallisesti jättäneet jälkeensä, on todellisesti "apostolinen" oppi. Ainoastaan, mikä Raamatussa todella todistetaan, on raamatullista. Se, mikä on lähtöisin Kristuksesta itsestään, on kristillistä. Kirkolliskokouspäätökset, jotka tehtiin kirkkohistorian kuluessa, me hylkäämme alkuperäisen Sanan lisäyksinä ja väärennöksinä.

Usko yhteen totiseen Jumalaan, jonka lisäksi ei ole ketään toista, ja joka paljastaa itsensä moninaisuudessaan Luojana, Varjelijana, Pelastajana, Kuninkaana, Tuomarina jne.,on meille meidän uskomme sitova perusta.

Nikealais-kalkedonialaisen uskontunnustuksen me hylkäämme täysin epäraamatullisena. Siinä on muun muassa luettavissa: "...Jumalan ainoa Poika, joka on syntynyt Isästä ennen kaikkea maailmaa, jumala jumalasta, valo valosta, totinen jumala totisesta jumalasta, syntynyt ei luotu, jolla on Isän kanssa yhtäläinen olemus..." Jonkun pojan taivaassa syntymää varten , jonka Isän on tullut synnyttää,ei ole vihjailevallakaan tavalla yhtään ainoaa Raamatun paikkaa. Todella apostolinen uskontunnustus on yksin Raamatussa. Jossakin dogmihistoriassa ovat kirkolliset tunnustukset.

Jumala on yksi. Ei kolme ole kaikkialla läsnäoleva, kaikkitietävä, iankaikkinen, ei kolme jaa keskenään kaikkivaltaa, ei kolme ole keskenään yksi, vaan ainoa , kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, joka ajan alusta alkaen on tehnyt itsensä tiettäväksi moninaisilla tavoilla, paljasti itsensä Uudessa Liitossa meidän pelastukseksemme Isänä taivaassa, Pojassa Immanuelina = "Jumala meidän kanssamme" maan päällä ja Pyhän Hengen kautta. "Poika" ilmoitettiin koko Vanhassa Testamentissa, Hän on Hengen siittämä, Mariasta syntynyt, lihassa ilmestynyt Lunastaja, "esikoinen" monien veljien joukossa. Hänen sijaiskärsimisensä ja -kuolemansa kautta kaikki Jumalan pojat ja tyttäret sovitettiin heidän taivaallisen Isänsä kanssa. Jeesuksen Kristuksen Evankeliumin saarnan kautta me haluamme saada ihmiset perehdytetyiksi Jumalan pelastuksen kanssa, niin että he voivat kokea henkilökohtaisen pelastuskokemuksensa. Niin ihminen kokee kääntymyksensä - mielenmuutoksen, samalla kun hän jättää lavean tien, uudistuu sisäisesti ja Sanan ja Hengen kautta uudestisyntyy elävään toivoon.

Jumala on luonut ihmisen kuvassaan yhteyteensä. Suhde Luojan ja Hänen luomansa ihmisen välillä särkyi syntiinlankeemuksen kautta.

Syntiinlankeemus johti viettelyksen tekoon, josta tuli esiin siemen. Sen tähden Herra asetti heti lankeemuksen jälkeen vihollisuuden kahden siemenen välille ja tuomitsi Eevan syylliseksi siihen; hänet synnyttämään lapsensa kivulla.

Samassa yhteydessä annettiin ensimmäinen lupaus, kiinnittämällä katse Messiaaseen, joka "jumalallisena siemenenä" tulisi vaimon kautta ja tallaisi kirotun käärmeen pään.

Luonnollisen luomakunnan alussa Saatana tempaisi ihmiskunnan syntiinlankeemukseen Eevan viettelemisen ja Aadamin rikkomuksen kautta ja voitti tällä tavalla vaikutuksen ja vallan koko luomakunnan ylle, joka oli tottelemattomuuden ja rikkomuksen kautta erotettu Jumalasta ja kuoleman vallassa.

Yliluonnollisen luomakunnan alussa Jumala pelasti langenneen ihmiskunnan Saatanalta toisen Aadamin kautta, kun Hän varjosti Marian, ja näin Hengen siitämisen kautta Jumalan Poika syntyi tähän maailmaan, tehdäkseen vahingon hyväksi lunastuksen ja sovituksen kautta ja niin asettaakseen jälleen paikoilleen yhteyden Jumalan kanssa.

Harhaanjoutuneen ihmiskunnan lunastuksen salaisuus on siinä, että Lunastaja itse on lihaksi tullut Sana,joka oli alussa, siis tullut kokonaan ihmiseksi, näin kuollakseen liharuumiissaan ja voittaakseen helvetin ja kuoleman ylösnousemuksen kautta. Koska syntiinlankeemus tapahtui lihassa ja veressa, täytyi myös langenneen ihmiskunnan pelastus tapahtua välttämättömällä tavalla Lunastajan kautta Hänen liharuumiissaan, kun Hän vuodatti Golgatan ristillä pyhän verensä, jossa oli jumalallinen elämä.
takaisinylös
Kaste

Ainoastaan uskoviksitulleet kastetaan apostolisen esikuvan mukaisesti ylösnousseen Herran Sanan mukaan: "Joka uskoo ja kastetaan..." Tämä tapahtuu yhden kerran tapahtuvan upotuskasteen kautta, niinkuin se käytännössä suoritettiin vielä ensimmäisillä vuosisadoilla apostolien ajan jälkeen. Pirskottelu ja valelu ovat vailla minkäänlaista raamatullista pohjaa ja ovat lähtöisin pakkokristillistämisen ajanjaksolta - ja sitä se on vielä tänä päivänä, koska perusteellisesti ottaen myös rintalapsen kohdalla, jolta ei lainkaan voida kysyä, pakon harjoittamista.

Pietari, ensimmäisen hetken mies, sanoi uusitestamentillisen seurakunnan perustamispäivänä Jumalan valtuuttamana Pyhän Hengen johdatuksen alla: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen Nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan." (Apt. 2, 38), sillä:"...parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava Hänen Nimessänsä kaikille kansoille..." (Luukas 24, 47). Kasteessa uskovaksi tullut todistaa vastaanottaneensa syntien anteeksiantamuksen ja antaa vahvistuksena kuuliaisuudessa kastaa itsensä.

Niin ovat apostolit, myös Filippus ja Paavali, saarnanneet ja täyttäneet Matteuksen 28:n luvun jakeen 19 lähetyskäskyn. He eivät ole toistaneet tehtävää kaavana, vaan he olivat ymmärtäneet, että on kysymys Jeesuksen uusitestamentillisesta Liiton Nimestä, jossa yksi Jumala on paljastanut itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä , ja jossa yksin on Jumalan pelastus. Sillä näin on Herra käskenyt: "...kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen...". Jumala on Isä, kuitenkaan se ei ole mikään nimi. Poika ei samoin ole mikään nimi, vaan mikä Hän on, ja aivan samoin Pyhä Henki ei ole mikään nimi, vaan ne ovat ilmaisemismuotoja. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ainoa Nimi, johon tulee kastaa, kuuluu: Herra Jeesus Kristus. Tämä on apostolien totinen oppi ja käytäntö. Niin alkukristillisyydessä kaikki kastettiin Jeesuksen Kristuksen Nimeen, ja se tapahtui vielä kauan niin apostolien ajan jälkeen, niin kuin kirkkohistoria sen vahvistaa.
takaisinylös
Ehtoollinen

Ehtoollinen vietetään raamatullisella tavalla. Leipä leivotaan ilman hapatusta osallistujaamäärää vastaten. Tämä leipä siunataan rukouksessa, sitten murretaan, ja kaikki ottavat osaa siihen. Malja, jossa on viini, samoin rukouksen kautta siunataan ja ojennetaan kaikille. Se on meidän Herramme ja Lunastajamme kärsimisen ja kuoleman "muistoateria", kun Hän maksoi omaisuusseurakuntansa ostohinnan ruumiinsa ja verensä uhraamisen kautta.
takaisinylös
Kristuksen takaisinpaluu

Me uskomme, että Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluu on lähellä edessämme, niinkuin Pyhät Kirjoitukset innoittaen lupaavat. Meidän Herramme itse sanoi, että meidän tulee tarkata ajan merkkejä, kuitenkaan asettamatta mitään ajankohtaa, koska ei kukaan voi tietää aikaa eikä hetkeä. Ja sitten me olemme vakuuttuneita, että raamatullinen profetia, jonka meidän Herramme itse ilmoitti lopunajan merkkinä, todella täyttyy meidän ajassamme jokaisella tavalla, erityisesti Israelin kansan kohdalla.

Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluu on identtinen ensimmäisen ylösnousemuksen kanssa; se tulee tapahtumaan ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkua. "Autuas ja pyhä on se, jolla on osallisuus ensimmäiseen ylösnousemukseen, toisella kuolemalla ei ole häneen mitään valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja tulevat hallitsemaan yhdessä Hänen kanssaan tuhat vuotta." Toinen ylösnousemus seuraa tuhatvuotisen kuningasvallan jälkeen, kun kaikkien ihmisten , jotka ovat maan päällä eläneet, täytyy ilmestyä viimeisen tuomion edessä (Ilm.20).
takaisinylös
William M. Branham

William M. BranhamMe uskomme ja otamme kiitollisina vastaan, että Jumala on kutsunut William Branhamin valittuna työkaluna meidän ajassamme, kuten aikanaan Paavalin, yliluonnollisella tavalla ja asettanut koko seurakuntaa varten siunaukseksi. Niinkuin Raamattu ja kansainvälinen kirkkohistoria todistavat, Jumala on valinnut aina miehiä suoran kutsumisen kautta erityisiin tehtäviin. Kirkoissa ja vapaakirkoissa ovat ertyisesti he, jotka ovat uskonpuhdistuksesta lähtien astuneet esiin, tunnettuja. Koska me Jumalan Sanan perusteella elämme nyt viimeisessä profeetallisessa ajanjaksossa, Jumala ei ole lupauksensa mukaan lähettänyt jotakin uskonpuhdistajaa, vaan totisen profeetan - näkijän. William M. Branham oli meidän ajassamme Jumalan lähettämä mies, niinkuin Johannes Kastaja oli Kristuksen ensimmäisen tulemuksen yhteydessä. Kuten kaikki nimekkäät evankelistat USA:ssa voivat vahvistaa, hän oli se, jonka kautta Jumala vaikutti toisen maailmansodan jälkeen läpimurron hengelliseen uudistukseen ja parantamisherätykseen, joka on sulkenut sisäänsä koko maan piirin. Häneen päätyvät monien evakelistojen lähetystyöt, täyden Evankeliumin liikemiesten liike, joka alkoi Demos Shakariaan kanssa, ja välillisesti myös koko karismaattinen liike, joka David DuPlessisin kautta kutsuttiin olemassaoloon, vaikkakin, mitä tulee julistukseen, he ovat pysyneet perinteisissä oppikuvioissaan. Saarnoissaan hän käsittelee salaisuuksia, jotka ovat kirjoitettuna Jumalan Sanassa 1.Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan asti, mutta eivät olleet paljastettuja täyttymyksen valossa, kuitenkaan ne eivät milloinkaan mene yli Pyhien Kirjoitusten todistuksen. William Branhamille Raamattu oli Jumalan absoluutti. Kyllin usein hän on saarnoissa sanonut: " Minun sanani ovat ihmisen sanoja, ne voivat pettää, kuitenkin Jumalan Sana, jota minä julistan, on erehtymätön ja pysyy iankaikkisesti."

Erityisellä tavalla on kansainvälisesti tunnettua, että kirjassa, jonka otsikko on: "Seitsemän seurakuntajaksoa", on ilmaus koskien vuotta 1977. Se ei ole lähtöisin W. Branhamilta, mille me annamme erityisen arvon. Se oli varsinainen kirjan kirjoittaja tohtori Lee Vayle, joka tukeutumalla eri laskelmiin oli olettanut, että vuosi 1977 olisi 70. riemujuhlavuosi, ja että maailmallinen järjestelmä löytäisi loppunsa ja tuhatvuotinen valtakunta laskeutuisi sisään. Ewald Frank viittasi jo kiertokirjeessään joulukuussa 1973 siihen, että tämä ilmaus ei ole lähtöisin W. Branhamilta, ja että kukaan ei tiedä aikaa eikä hetkeä. Tämän ottivat häneltä hyvin pahakseen "branhamilaiset", jotka esittivät erilaisia väitteitä, ja siitä asti on yhteys veljiin USA:ssa ollut poikki. Die Freie Volsmission Krefeld:llä ei ole mitään tekemistä niin kutsuttujen "Branham-seurakuntien" kanssa, jotka ovat jättäneet raamatullisen perustan, vaan Jeesuksen Kristuksen seurakunnan kanssa, johon Branham palvelustehtävänsä kanssa asetettiin. Meille Pyhät Kirjoitukset ovat yksin määräävät kaikissa asioissa. Opit, jotka viittaavat Branhamiin, mutta joita ei Raamatussa todisteta, saavat alkunsa väärinymmärryksistä tai omista tulkinnoista, niinkuin se on Pyhien Kirjoitusten kanssa, Paavalin kirjeitten kanssa, kuten Pietari kirjoittaa (2.Piet.3,14-18), ja kirkkohistorian kuluessa on yhä uudelleen tapahtunut kaikkien uskonyhteisöjen kanssa. Branham ei ole mikään uskonto- eikä mikään seurakuntaperustaja, vaan Jumalan lähettämä mies, joka on tuonut meidät takaisin alkuperäiseen Jumalan Sanaan ja totiseen julistukseen.

Die Freie Volksmission Krefeld ei pidä profeettoja ja apostoleja uskonasioina, vaan he ovat Jumalan kädessä työkaluja, jotka vastaanottavat he, jotka uskovat Jumalan lupaukset niinkuin Sanassa on kirjoitettu. Jos edessä on suora kutsuminen ja lähettäminen, silloin täyttyy, mitä meidän Herramme on sanonut: "Hän, joka ottaa teidät vastaan, ottaa vastaan minut, ja hän, joka vastaanottaa minut, ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Hän, joka vastaanottaa profeetan, koska hän on profeetta, saa profeetan palkan..."(Matt. 10,40), ja samoin: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ’Joka silloin, kun minä jonkun lähetän, vastaanottaa hänet, hän ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, hän ottaa vastaan hänet,joka on minut lähettänyt’." (Joh.13).

Mitä tulee olemaan kaikkien heidän kanssaan, jotka menevät tämän Jumalan lähettämän palvelustehtävän ohi, jos seuraava ilmaus, jonka veli Branham on saanut kutsumisensa yhteydessä, on tosi? "Niin kuin Johannes Kastaja lähetettiin edeltämään Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin tulee Sanoma, joka on uskottu sinulle, edeltämään Kristuksen toista tulemusta."

Hän, joka haluaisi tietää enemmän veli Branhamin palvelustehtävästä tai haluaisi saada kirjallisuutta, voi tuntea itsensä vapaaksi ja ottaa yhteyttä meihin.
takaisinylös
Jeesus Kristus on sama eilen tänään ja iankaikkisesti!(Hebr. 13:8)