Slobodná ľudová misia Krefeld
nadkonfesijná - nezávislá - šírenie plného evanjelia - nezisková - registrovaná
ÚvodVysielania
slovensky
Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky.(Žid. 13:8)