Svobodná lidová misie Krefeld
nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková - registrovaná
ÚvodK stáhnutí
český
Multimedia
Krefeld Neděle 2019-03-03 / 10:00
Krefeld Sobota 2019-03-02 / 19:30
Krefeld Neděle 2019-02-03 / 10:00
Krefeld Sobota 2019-02-02 / 19:30
Literatura
Obežný dopis - konec roku 2018
Obežný dopis - Duben 2018
Obežný dopis - říjen 2017
Obežný dopis - Duben 2017
E. Frank - Bible – nejčtenější kniha na Zemi
W. M. Branham - ZNAMENÍ ČASU PODLE PÍSMA
Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.(Žid.13:8)