Svobodná lidová misie Krefeld
nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková - registrovaná
ÚvodK stáhnutí
český
Multimedia
Krefeld Neděle 2019-07-07 / 10:00
Krefeld Sobota 2019-07-06 / 19:30
Krefeld Neděle 2019-06-02 / 10:00
Krefeld Sobota 2019-06-01 / 19:30
Literatura
Obežný dopis - duben/květen 2019
Obežný dopis - konec roku 2018
Obežný dopis - Duben 2018
Obežný dopis - říjen 2017
E. Frank - Bible – nejčtenější kniha na Zemi
W. M. Branham - ZNAMENÍ ČASU PODLE PÍSMA
Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.(Žid.13:8)