Svobodná lidová misie Krefeld
nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková - registrovaná
ÚvodK stáhnutí
český
Multimedia
Krefeld Neděle 2021-04-04 / 10:00
Krefeld Sobota 2021-04-03 / 19:30
Krefeld Neděle 2021-03-28 / 10:00
Krefeld Neděle 2021-03-07 / 10:00
Literatura
Obežný dopis - Prosinec 2020
Obežný dopis - duben 2020
Obežný dopis - říjen 2019
Obežný dopis - duben/květen 2019
E. Frank - Bible – nejčtenější kniha na Zemi
W. M. Branham - ZNAMENÍ ČASU PODLE PÍSMA
Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.(Žid.13:8)