Svobodná lidová misie Krefeld
nadkonfesní - nezávislá - šíření plného evangelia - nezisková - registrovaná
Úvod
český
Pozvání
Téma
aktuální časové události ve světle biblického proroctví
 
Mluví
Ewald Frank

Termín
každou poslední neděli v měsíci
Každou první neděli v měsíci

Těšíme se na vaši návštěvu!
Aktuality

Milí bratři a sestry,

na základě aktuální situace se nemohou nadále konat bohoslužby v mision centru Krefeld.

Kázání přenášená pomocí internetu jsou mnohým k velkému požehnání a mohou být nyní poslouchána v různých jazycích.

Tak jak Bůh chce a daruje milost, budu kázat živě

  • každou poslední neděli v měsíci, v takzvané ,,Curychové neděli”, už ne ve 14:00 hodin, nýbrž v 10:00 hodin.
  • Každou první neděli v měsíci  v 10:00 hodin.

Online přenos bude:

  • Každou středu v 19:30 hodin
  • Každou sobotu v 19:30 hodin
  • Každou neděli v 10:00 hodin

Všechny přenosy najdete na naší stránce www.freie-volksmission.de pod Vysílání a K stáhnutí a na našem YouTube-kanalu.

Pokud se vyskytnou změny, oznámíme to zde na naší domovské stránce.

Zdravím Vás se slovem Římanům 8,28:

Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru.”

V lásce Boží spojený

bratr Frank
30.10.2020

Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.(Žid.13:8)